skip to Main Content

De Friese Exportclub is de netwerkclub voor en door bedrijven die internationaal actief zijn. Met de slogan “We think global but we act local” geef ik de laatste jaren uitvoering aan het programma van deze mooie netwerkclub. Breng de leden met elkaar in verbinding waardoor de versterking plaatsvind. Met elkaar werken we zo aan de versterking van de noordelijke economie.

Het sparren met het bestuur, de contacten met de bedrijven, het werken aan een krachtig netwerk, lokaal en internationaal geeft mij veel energie en plezier. In al deze activiteiten komen mijn speerpunten tezamen.
We werken de komende jaren aan het verder uitbreiden van de Friese Exportclub om zo een goede bijdrage te leveren aan het laten groeien van onze regio met een krachtig en internationaal werkend bedrijfsleven.

Back To Top