skip to Main Content

Alweer de 15de editie van de Export Carrousel is in de eerste week van februari 2021 van start gegaan. Wil je een nieuwe exportmarkt in beeld gebracht hebben of wil je weten welke concurrenten in uw exportmarkt actief zijn? Voor het eerst je product exporteren? Of de export markt uitbreiden? Een deelname aan het project Export Carrousel kan je hierbij helpen.

Binnen het project Export Carrousel worden de 3 O’s op een succesvolle manier bij elkaar gebracht: het onderwijs, de ondernemers en de overheid. De Export Carrousel = Grenzeloos Groeien Met Export. Het project biedt exporterende MKB-bedrijven of aspirant exporterende bedrijven de mogelijkheid om in zes maanden een advies exportplan op te stellen of een export vraagstuk uit te werken. De nationale en internationale studenten komen van de NHL Stenden Hogeschool, 3de  en 4de jaars, die de specialisatie minor of major “international business” volgen.

GJSsupport is de verbindende factor met het bedrijfsleven, ze selecteert de bedrijven en zorgt voor het inbrengen van de praktijkkennis en legt de juiste verbindingen met het internationale netwerk voor de deelnemende bedrijven. Je krijgt ondersteunend advies, we schakelen de NBSO’s en andere externe adviseurs in, die ons verder kunnen helpen met onze export! We organiseren een aantal themabijeenkomsten en je legt contact met andere ondernemers, om zo je netwerk te vergroten. Deelname aan de Export Carrousel geeft je inspiratie en gedurende dit half jaar legt je de focus op export!
Vanuit de Provincie Friesland wordt de financiële steun gegeven om dit project mogelijk te maken.

Wat vindt een eerdere deelnemer van dit project: “We stapten blanco in het project! Het project Export Carrousel heeft ons veel informatie en inzicht opgeleverd. We hebben de samenwerking met de studenten en GJSsupport als positief ervaren. Het enthousiasme en de input, maar ook de goed verzorgde bijeenkomsten zijn best een compliment waard.”

Een advies van een eerder deelnemend bedrijf: “My advice; take time to focus differently, involve students for new thoughts and insights and…enjoy the journey of doing business.”

Interesse om deel te nemen aan deze komende editie of heb je nog een vraag? Laat het weten via het contactformulier of pak de telefoon en bel.

Download hier de brochure: Export Carrousel grenzeloos groeien in export – juni 2020

Back To Top