skip to Main Content

De 14de editie van de Export Carrousel gaat in de eerste week van september 2020 van start. Wilt u een nieuwe exportmarkt in beeld gebracht hebben of willen weten welke concurrenten in uw exportmarkt actief zijn? Wilt u voor het eerst uw product exporteren? Of wilt u uw markt uitbreiden? Een deelname aan het project Export Carrousel kan u hierbij helpen.

Binnen het project Export Carrousel worden de 3 O’s op een succesvolle manier bij elkaar gebracht: het onderwijs, de ondernemers en de overheid. De Export Carrousel = Grenzeloos Groeien Met Export. Het project biedt exporterende MKB-bedrijven of aspirant exporterende bedrijven de mogelijkheid om in zes maanden een advies exportplan op te stellen of een export vraagstuk uit te werken. De nationale en internationale studenten komen van de NHL Stenden Hogeschool, 3de jaars, die de specialisatie minor “international business” volgen.

GJSsupport is de verbindende factor met het bedrijfsleven, ze selecteert de bedrijven en zorgt voor het inbrengen van de praktijkkennis en legt de juiste verbindingen met het internationale netwerk voor de deelnemende bedrijven. U krijgt ondersteunend advies, we schakelen de NBSO’s en andere externe adviseurs in, die ons verder kunnen helpen met onze export! We organiseren een aantal themabijeenkomsten en u legt contact met andere ondernemers, om zo uw netwerk te vergroten. Deelname aan de Export Carrousel geeft uw inspiratie en gedurende dit half jaar legt u de focus op export!
Vanuit de Provincie Friesland wordt de financiële steun gegeven om dit project mogelijk te maken.

Wat vindt een eerdere deelnemer van dit project: “We stapten blanco in het project! Het project Export Carrousel heeft ons veel informatie en inzicht opgeleverd. We hebben de samenwerking met de studenten en GJSsupport als positief ervaren. Het enthousiasme en de input, maar ook de goed verzorgde bijeenkomsten zijn best een compliment waard.”

Een advies van een eerder deelnemend bedrijf: “My advice; take time to focus differently, involve students for new thoughts and insights and…enjoy the journey of doing business.”

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze komende editie of heeft u nog een vraag? Meld u aan via het contactformulier.

Download hier de brochure: Export Carrousel grenzeloos groeien in export – juni 2020

Back To Top