skip to Main Content

Het klinkt zwart-wit, maar we weten dat Ondernemers een andere taal spreken dan het Onderwijs en ook de Overheid. Toch is het samenbrengen van deze drie O’s erg belangrijk voor het creëren van een kansrijke economische en leefbare omgeving. In de afgelopen vijf jaar heb ik het project Export Carrousel georganiseerd tezamen met de hogeschool NHLStenden. Naast het studieprogramma voor de nationale en internationale studenten, hebben we een meerwaarde aangebracht door de praktijk en de ervaring uit de praktijk te koppelen aan de leerstof. Deze meerwaarde geeft een extra dimensie voor alle betrokken partijen en maakt dat het uitgewerkte vraagstuk door de studenten niet in de kast beland maar ook daadwerkelijk wordt toegepast en wordt gebruikt. Door gebruik te maken van het nationale en internationale netwerk, kennis van de collega bedrijven en het geven van een extra inspiratie.

De meerwaarde voor de ondernemers, naast het inzetten van studenten bij het uitwerken van een vraagstuk met een internationaal karakter, is geboden door het inzetten van het internationale netwerkwerk en kennis. Maar ook de koppeling die we voor de bedrijven gelegd hebben met ervaren collega-ondernemers. GJSsupport is de verbindende factor voor het bedrijfsleven richting het hbo-onderwijs, ze koppelt de bedrijven aan de juiste projecten binnen het hbo-onderwijs en zorgt voor het inbrengen van de praktijkkennis en legt de juiste verbindingen met het internationale netwerk voor de deelnemende bedrijven.

We creëren een win-win situatie en inspiratie. Door het leveren van een extra bijdrage zorg je ervoor dat het uitgewerkte rapport van de studenten niet in de kast verdwijnt maar daadwerkelijk wordt omgezet tot actie.In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat het aanbrengen van de juiste focus in de beginfase van het project essentieel is voor de uitkomst van het adviesrapport wat de studenten uitwerken. De inbreng vanuit de praktijk en het goed begeleiden van de studenten vanuit deze praktijk maakt het verschil.

Nog even twee reactie van ondernemers die deelgenomen hebben aan het Export Carrousel project:
“We stapten blanco in het project! Het project Export Carrousel heeft ons veel informatie en inzicht opgeleverd. We hebben de samenwerking met de studenten en GJSsupport als positief ervaren. Het enthousiasme en de input, maar ook de goed verzorgde bijeenkomsten zijn best een compliment waard.”
Een advies van een ondernemer waarom samen te werken met studenten: “My advice; take time to focus differently, involve students for new thoughts and insights and…enjoy the journey of doing business.”

Back To Top