skip to Main Content

Privacyverklaring van GJSsupport

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die GJSsupport verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.
GJSsupport verwerkt uw bedrijf- en persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Wij gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van onze opdracht, te kunnen factureren en om met u vlot te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
GJS verwerkt uw bedrijf- en persoongegevens voor het optimaal kunnen uitvoeren van haar dienstverlening in het algemeen.

Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijf- en persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam / Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Website-adres en E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– KvK registratienummer
– BTW nummer
– Bedrijfsactiviteit

GJSsupport gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, het factureren en het versturen van een nieuwsbrief en/of mailing.

Delen van bedrijf- en persoonsgegevens met derden:
GJSsupport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn:
GJSsupport verwerkt en bewaart de bedrijf- en persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht tot 7 jaar daarna en alle algemene informatie gedurende haar dienstverlening.

Direct marketing:
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft GJSsupport passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen.

GJSsupport maakt geen gebruik van geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten:
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen bedrijf- en persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (Greta Jager-Smit per e-mail: g.jager-smit@gjssupport.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

GJSsupport
Oktober 2018

Back To Top