skip to Main Content

Meet the Northern industry, afgekort MNi.

Bedrijven en ondernemers in het Noorden zichtbaarder maken bij doelgroepen is een van de activiteiten die we met Meet the Northern industry willen bereiken.

Ook in 2020 wordt er een editie van Meet the Northern Industry gehouden. Een dag waarop het bedrijfsleven uit het noorden van Nederland zich presenteert aan elkaar en aan ons buitenlandnetwerk en landenvertegenwoordigers uit diverse landen. Via een gerichte matchmaking brengen wij de bedrijven in contact met de landenvertegenwoordigers. Maar er is ook voldoende ruimte voor de spontane ontmoeting en om kennis te maken met elkaar. MNi is een dag die in het teken staat van het zichtbaar maken van de bedrijven voor het buitenlandnetwerk en voor elkaar.

Maar onder de noemer MNi doen we meer, voor de Friese Exportclub organiseren we de 4×4 dag, een dag waarop we vier ondernemers c.q. bedrijven bezoeken en er 4 ondernemers aanschuiven. Het leren van elkaar en het inspireren is een van de hoofdthema’s op deze dag.

Verbindingen leggen voor individuele bedrijven kan ook, Meet the Northern Industry in de breedste zin des woords: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Back To Top