skip to Main Content

Op donderdagmiddag 25 juni 2020 hebben wij op een bijzonder manier in een bijzondere tijd de 13de editie van de Export Carrousel afgesloten. Met in achtneming van de 1,5 mtr. afstand houden tot elkaar (Covid19 RIVM richtlijn) zijn de deelnemende ondernemers bij elkaar gekomen in de horecalocatie van Het Brouwdok, een van de deelnemende bedrijven. De studenten en docenten waren via een videomeeting aanwezig. Het was nog even onwennig om elkaar via een scherm toe te spreken, maar het lukte de twee geselecteerde studentengroepen toch om een goede presentatie te geven van de uitgewerkte exportplannen. Genomineerd als best uitgewerkte plan van de Export Carrousel 13de editie waren de plannen voor het bedrijf Proceed Data Protection en Dutch Tulip Beer | Het Brouwdok.

Binnen het project Export Carrousel worden de 3 O’s op een succesvolle manier bij elkaar gebracht: het onderwijs, de ondernemers en de overheid. De Export Carrousel = Grenzeloos Groeien Met Export. Het project biedt exporterende MKB-bedrijven of aspirant exporterende bedrijven de mogelijkheid om in zes maanden een advies exportplan op te stellen of een export vraagstuk uit te werken. De nationale en internationale studenten komen van de NHL Stenden Hogeschool, 3de jaars, die de specialisatie minor “international business” volgen.

GJSsupport is de verbindende factor met het bedrijfsleven, ze selecteert de bedrijven en zorgt voor het inbrengen van de praktijkkennis en legt de juiste verbindingen met het internationale netwerk voor de deelnemende bedrijven. Vanuit de Provincie Friesland wordt de financiële steun gegeven om dit project mogelijk te maken. De naam van Dutch Tulip Beer | Het Brouwdok kan worden toegevoegd op de wisselbeker die wordt toegekend aan het bedrijf waarvoor het beste exportplan is gemaakt, want het plan voor dit bedrijf werd uitgeroepen tot beste plan. Het plan was onderscheidend door de duidelijke en heldere opbouw in de te nemen stappen en het grondige onderzoek van de lokale markt wat gedaan is door de studenten.

Tijdens de afsluiting hadden wij de primeur om ook het nieuwe biertje “Dutch Tulip Beer” te proeven. Het bier wordt gebrouwen in de brouwerij van het Brouwdok in Harlingen. Annelies Hornstra heeft de droom om op de plekken waar de Nederlandse tulpen zijn neergestreken men ook het Dutch Tulip Beer gaat drinken. Plekken in Canada, maar ook in Amerika, Australië en Europa.

Maar vooral ook in Nederland, want dat verdient dit bijzondere iconische biertje. Tijdens het half jaar van het Export Carrousel project is ook dit biertje uitgedacht, gebrouwen, gebotteld en voorzien van een origineel etiket. Door de studenten zijn de internationale kansen onderzocht.

Naast Het Brouwdok hebben de volgende provinciale bedrijven deelgenomen aan deze 13de editie:
SAB Harlingen uit Harlingen – www.sabharlingen.nl
Interay Solutions BV uit Bergum – www.interay.com
E-Leon uit Leeuwarden – www.eleon.nl 
Proceed Data Protection uit Franeker – www.proceed-dataprotection.com
Tailor & Stitch uit Sneek – www.tailorenstitch.nl  en www.thirtyfour.eu
Het Brouwdok uit Harlingen – www.hetbrouwdok.nl

In de eerste week van september, wanneer het nieuwe schooljaar van start gaat, starten we met de 14de editie van dit project, waarvoor de eerste bedrijven zich alweer hebben aangemeld.
Wilt u het Dutch Tulip Biertje proeven, neem dan contact op met Annelies Hornstra – Dutch Tulip Beer, m 06 81 41 07 57 en email: info@hetbrouwdok.nl of bezoek de brouwerij met de prachtige horecagelegenheid aan de Willemskade in Harlingen.

Back To Top